ลงทะเบียนว่างงานออนไลน์: คู่มือสำหรับผู้ประกันตน

ลงทะเบียนว่างงานออนไลน์

การลงทะเบียนว่างงานออนไลน์ เป็นบริการของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ที่ช่วยให้ผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนว่างงานได้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานจัดหางาน

ขั้นตอนการลงทะเบียนว่างงานออนไลน์:

 1. ไปที่เว็บไซต์ https://www.doe.go.th/
 2. คลิกที่ “ลงทะเบียนว่างงาน”
 3. เลือก “ลงทะเบียนผ่านระบบ e-Service”
 4. กรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจ้างงาน
 5. อัปโหลดเอกสารที่จำเป็น
 6. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียน

เอกสารที่จำเป็น:

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
 • หนังสือรับรองการออกจากงาน (กรณีมี)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนว่างงานออนไลน์:

 • เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
 • ถูกเลิกจ้างงาน
 • ว่างงานโดยไม่มีรายได้
 • ไม่ได้เป็นนักเรียน นักศึกษา
 • ไม่ได้เป็นผู้รับบำนาญ

สิทธิประโยชน์ของผู้ลงทะเบียนว่างงาน:

 • ได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงาน
 • ได้รับสิทธิในการฝึกอบรม
 • ได้รับสิทธิในการหางาน

ข้อควรระวัง:

 • ผู้ลงทะเบียนว่างงานมีหน้าที่รายงานตัวทุกเดือน
 • ผู้ลงทะเบียนว่างงานต้องหางานใหม่
 • ผู้ลงทะเบียนว่างงานต้องไม่ทำงาน

สรุป:

การลงทะเบียนว่างงานออนไลน์ เป็นบริการที่มีประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนที่ว่างงาน ช่วยให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว

สิทธิประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี

สำหรับมนุษย์เงินเดือนคนไหนที่ไม่มีสวัสดิการตรวจสุขภาพของบริษัท มามุงดูกันทางนี้ สิทธิประกันสังคม สามารถตรวจสุขภาพประจำปีได้ฟรี วันนี้เราจะมาทบทวนสิทธิประโยชน์จากเงินประกันสังคม ที่เราและนายจ้างของเราร่วมกันสมทบส่งเงินเข้ากองทุนกันทุกเดือน นั่นคือ การตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี!

รายการจากประกันสังคม ที่ผู้ประกันตนสามารถใช้บริการได้ และการรักษาทางทันตกรรม หรือค่าทำฟัน ซึ่งตั้งแต่ปีที่แล้ว สำนักงานประกันสังคมเพิ่มวงเงิน และสามารถรักษาฟรีตามวงเงิน โดยไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้ว

สิทธิประกันสังคม

ข้อมูล สิทธิประกันสังคม https://www.sanook.com/money/540233/

สิทธิประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี

ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิประกันสังคมบริการในสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนได้เลือกใช้สิทธิประกันสังคม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 สามารถใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้น) ณ สถานพยาบาลตามที่ผู้ประกันตนเลือกไว้

 

สำหรับการตรวจสุขภาพประจำปีของสิทธิประกันสังคมนั้น จะมีการตรวจร่างกายของผู้ประกันตนตามหมวดหมู่ และแบ่งตามกลุ่มอายุ ดังนี้

 

ตรวจร่างกายตามระบบสิทธิประกันสังคม คือ

1. การคัดกรองการได้ยิน (Finger Rub Test) อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี
2. การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข อายุ 30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปี อายุ 40-54 ปี ตรวจได้ทุกปี อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเสี่ยง

3. การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์ อายุ 40-54 ปี ตรวจ 1 ครั้งต่อปี อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจทุก ๆ 1-2 ปี

4. การตรวจวัดสายตาด้วยสาย Snellen Eye Chart อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้งต่อปี

 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) ตาม สิทธิประกันสังคม มีดังนี้

1. ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC อายุ 18-54 ปี ตรวจได้ 1 ครั้ง อายุ 55-70 ปี ตรวจ 1 ครั้งต่อปี

2. ตรวจปัสสาวะ UA อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้งต่อปี

3. ตรวจน้ำตาลในเลือด FBS  อายุ 35-54 ปี ตรวจทุก 3 ปี อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้งต่อปี

4. การทำงานของไต Cr อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้งต่อปี
5.ไขมันในเส้นเลือดชนิด Total & HDL Cholesterol อายุ 20 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 5 ปี

 

การตรวจอื่น ๆ ตาม สิทธิประกันสังคม มีดังนี้

1.เชื้อไวรัสตับอักเสบ HB sAg ตรวจได้ 1 ครั้ง

2.มะเร็งปากมดลูกแบบ Pap Smear อายุ 30-54 ปี ตรวจทุก 3 ปี อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสม

3. ตรวจมะเร็งปากมดลูกวิธี VIA อายุ 30-54 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 5 ปี

4. ตรวจเลือดในอุจจาระ FOBT อายุ 50 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้งต่อปี

5. การเอ็กซ์เรย์ทรวงอก Chest X–ray อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้งต่อปี

 

สิทธิประกันสังคม การรักษาทางทันตกรรม ฟรี

ในปี 2560 ที่ผ่านมา มีการเพิ่มค่ารักษาทางทันตกรรมเป็น 900 บาทต่อปี โดยผู้ประกันตนสามารถทำฟันฟรี โดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าตามกรอบวงเงิน 900 บาทได้ ในโรงพยาบาลเอกชน 535 แห่ง และโรงพยาบาลรัฐบาลทั่วประเทศ