ราคาน้ำมัน 5 เม.ย. 65 เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลดลง 60 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก ปรับลดราคาน้ำมัน ขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.60 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 5 เม.ย.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป 

  • เบนซิน 95 : 45.76 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 : 38.35 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 : 38.08 บาทต่อลิตร
  • E20 : 37.24 บาทต่อลิตร
  • E85 : 30.54  บาทต่อลิตร
  • ดีเซล : 29.94 บาทต่อลิตร
  • B20 : 29.94 บาทต่อลิตร

เช็คล่าสุดได้เลยที่นี่ ราคาน้ำมัน

กบง.ปรับสูตร ราคาน้ำมันดีเซล ลดลงเป็น 28 บาท/ลิตร

กบง. มีมติปรับสูตรดีเซลเหลือแค่ B7 สูตรเดียว ส่งผลให้  ราคาน้ำมัน ขายปลีก น้ำมันดีเซลลดลงเหลือไม่เกินลิตรละ 28 บาท เริ่มบังคับใช้ตั้ง 1 ธ.ค.นี้ เป็นเวลา 4 เดือน

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับลดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เหลือ 1 ชนิด คือ B7 จากปัจจุบันมี 3 ชนิด คือ B7 B10 และ B20 เป็นเวลา 4 เดือน

โดยคาดว่าจะให้เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564 ไปจนถึง 31 มีนาคม 2565 ซึ่งหลังจากนี้จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

อย่างไรก็ตาม การปรับสูตรผสมน้ำมันดีเซลดังกล่าว จะส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลงมาอยู่ที่ไม่เกินลิตรละ 28 บาท

เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากปัญหาค่าครองชีพของประชาชนที่สูงขึ้นในปัจจุบันนอกจากนี้ ที่ประชุมยังขอความร่วมมือไปยังผู้ค้าน้ำมันให้กำหนดค่า

การตลาดราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกินระดับ 1.40 บาทต่อลิตรอีกด้วย